Söktermen hålla har 44 resultat
SV Svenska NL Holländska
hålla (v) [sittplats]
 • hållen
openhouden (v) [sittplats]
 • opengehouden
 • houden open
 • houdt open
 • hield open
 • hielden open
hålla (v) [tal]
 • hållen
houden (v) [tal]
 • gehouden
 • houdt
 • houden
 • hield
 • hielden
hålla (v) [sittplats]
 • hållen
bespreken (v) [sittplats]
 • besproken
 • bespreekt
 • bespreken
 • besprak
 • bespraken
hålla (v) [sittplats]
 • hållen
reserveren (v) [sittplats]
 • gereserveerd
 • reserveert
 • reserveren
 • reserveerde
 • reserveerden
hålla (v) [ansträngning]
 • hållen
doorbijten (v) [ansträngning]
 • doorgebeten
 • bijt door
 • bijten door
 • beet door
 • beten door
SV Svenska NL Holländska
hålla (v) [allmän]
 • hållen
vasthouden (v) [allmän]
 • vastgehouden
 • houdt vast
 • houden vast
 • hielden vast
 • hield vast
hålla (v) [föremål]
 • hållen
vasthouden (v) [föremål]
 • vastgehouden
 • houdt vast
 • houden vast
 • hielden vast
 • hield vast
hålla (v) [hålla kvar]
 • hållen
vasthouden (v) [hålla kvar]
 • vastgehouden
 • houdt vast
 • houden vast
 • hielden vast
 • hield vast
hålla (v) [position]
 • hållen
vasthouden (v) [position]
 • vastgehouden
 • houdt vast
 • houden vast
 • hielden vast
 • hield vast
hålla (v) [tal]
 • hållen
vasthouden (v) [tal]
 • vastgehouden
 • houdt vast
 • houden vast
 • hielden vast
 • hield vast
hålla (v) [sittplats]
 • hållen
vrijhouden (v) [sittplats]
 • vrijgehouden
 • houdt vrij
 • houden vrij
 • hield vrij
 • hielden vrij
hålla (v) [position]
 • hållen
houden (v) [position]
 • gehouden
 • houdt
 • houden
 • hield
 • hielden
hålla (v) [allmän]
 • hållen
meegaan (v) [allmän]
 • meegegaan
 • gaan mee
 • gaat mee
 • gingen mee
 • ging mee
hålla (v) [föremål]
 • hållen
meegaan (v) [föremål]
 • meegegaan
 • gaan mee
 • gaat mee
 • gingen mee
 • ging mee
hålla (v) [hålla kvar]
 • hållen
meegaan (v) [hålla kvar]
 • meegegaan
 • gaan mee
 • gaat mee
 • gingen mee
 • ging mee
hålla (v) [position]
 • hållen
meegaan (v) [position]
 • meegegaan
 • gaan mee
 • gaat mee
 • gingen mee
 • ging mee
hålla (v) [tal]
 • hållen
meegaan (v) [tal]
 • meegegaan
 • gaan mee
 • gaat mee
 • gingen mee
 • ging mee
hålla (v) [allmän] bruikbaar blijven (v) [allmän]
hålla (v) [föremål] bruikbaar blijven (v) [föremål]
hålla (v) [hålla kvar] bruikbaar blijven (v) [hålla kvar]
hålla (v) [position] bruikbaar blijven (v) [position]
hålla (v) [tal] bruikbaar blijven (v) [tal]
hålla (v) [allmän]
 • hållen
tegenhouden (v) [allmän]
 • tegengehouden
 • houdt tegen
 • houden tegen
 • hielden tegen
 • hield tegen
hålla (v) [föremål]
 • hållen
afsteken (v) [föremål]
 • afgestoken
 • steekt af
 • steken af
 • staken af
 • stak af
hålla (v) [hålla kvar]
 • hållen
afsteken (v) [hålla kvar]
 • afgestoken
 • steekt af
 • steken af
 • staken af
 • stak af
hålla (v) [position]
 • hållen
afsteken (v) [position]
 • afgestoken
 • steekt af
 • steken af
 • staken af
 • stak af
hålla (v) [tal]
 • hållen
afsteken (v) [tal]
 • afgestoken
 • steekt af
 • steken af
 • staken af
 • stak af
hålla (v) [ansträngning]
 • hållen
aanhouden (v) {n} [ansträngning]
 • aangehouden
 • houden aan
 • houdt aan
 • hielden aan
 • hield aan
hålla (v) [anklagelse] overeind blijven (v) [anklagelse]
hålla (v) [ansträngning]
 • hållen
voortzetten (v) [ansträngning]
 • voortgezet
 • zetten voort
 • zet voort
 • zette voort
 • zetten voort
hålla (v) [ansträngning]
 • hållen
volhouden (v) {n} [ansträngning]
 • volgehouden
 • houden vol
 • houdt vol
 • hielden vol
 • hield vol
hålla (v) [ansträngning]
 • hållen
volharden (v) [ansträngning]
 • volhard
 • volhardt
 • volharden
 • volhardden
 • volhardde
hålla (v) [ansträngning]
 • hållen
doorzetten (v) [ansträngning]
 • doorgezet
 • zet door
 • zetten door
 • zetten door
 • zette door
hålla (v) [allmän]
 • hållen
afsteken (v) [allmän]
 • afgestoken
 • steekt af
 • steken af
 • staken af
 • stak af
hålla (v) [föremål]
 • hållen
tegenhouden (v) [föremål]
 • tegengehouden
 • houdt tegen
 • houden tegen
 • hielden tegen
 • hield tegen
hålla (v) [hålla kvar]
 • hållen
tegenhouden (v) [hålla kvar]
 • tegengehouden
 • houdt tegen
 • houden tegen
 • hielden tegen
 • hield tegen
hålla (v) [position]
 • hållen
tegenhouden (v) [position]
 • tegengehouden
 • houdt tegen
 • houden tegen
 • hielden tegen
 • hield tegen
hålla (v) [tal]
 • hållen
tegenhouden (v) [tal]
 • tegengehouden
 • houdt tegen
 • houden tegen
 • hielden tegen
 • hield tegen
hålla (v) [tal]
 • hållen
oreren (v) [tal]
 • geöreerd
 • oreert
 • oreren
 • oreerde
 • oreerden
hålla (v) [tal] een speech afsteken (v) [tal]
hålla (v) [tal] retorisch spreken (v) [tal]
hålla (v) [allmän]
 • hållen
houden (v) [allmän]
 • gehouden
 • houdt
 • houden
 • hield
 • hielden
hålla (v) [föremål]
 • hållen
houden (v) [föremål]
 • gehouden
 • houdt
 • houden
 • hield
 • hielden
hålla (v) [hålla kvar]
 • hållen
houden (v) [hålla kvar]
 • gehouden
 • houdt
 • houden
 • hield
 • hielden