Söktermen sich abarbeiten har 5 resultat
Hoppa till

DESVÖversättningar för sich

sich(n) varandra(n)
sich(o)[Reflexivpronomen - sing.] sig(o)[Reflexivpronomen - sing.]
sich(o)[Reflexivpronomen] sig(o)[Reflexivpronomen]
sich(n)[Reflexivpronomen] sig(n)[Reflexivpronomen]
sich(v)[to withdraw from] lämna(v)[to withdraw from]
sich(v)[take action with respect to (someone or something)] ta itu med(v)[take action with respect to (someone or something)]
sich(v n)[to pass from here to there; to transmit] färdas(v n)[to pass from here to there; to transmit]
sich(v)[to relax or rest] ta det lugnt(v)[to relax or rest]
sich[Reflexivpronomen - sing. - höflich] er[Reflexivpronomen - sing. - höflich]
sich[allgemein] er[allgemein]

DESVÖversättningar för abarbeiten

abarbeiten(v)(sich) slita ut sig(v){Ü|sv|}
abarbeiten(v)[sequenziell](sich)
 • abgearbeitet
 • arbeitest ab
 • arbeiten ab
 • arbeitetest ab
 • arbeiteten ab
 • arbeite ab
utföra(v)[sequenziell]
 • utförd
abarbeiten(v)[auferlegt](sich) arbeta av(v)[auferlegt]
abarbeiten(v)[Arbeit](sich)
 • abgearbeitet
 • arbeitest ab
 • arbeiten ab
 • arbeitetest ab
 • arbeiteten ab
 • arbeite ab
knoga(v)[Arbeit]
 • knogad
abarbeiten(v)[Arbeit](sich)
 • abgearbeitet
 • arbeitest ab
 • arbeiten ab
 • arbeitetest ab
 • arbeiteten ab
 • arbeite ab
knega(v)[Arbeit]
 • knegad
abarbeiten(v)[Arbeit](sich)
 • abgearbeitet
 • arbeitest ab
 • arbeiten ab
 • arbeitetest ab
 • arbeiteten ab
 • arbeite ab
slava(v)[Arbeit]
 • slavad
abarbeiten(v)[Arbeit](sich)
 • abgearbeitet
 • arbeitest ab
 • arbeiten ab
 • arbeitetest ab
 • arbeiteten ab
 • arbeite ab
slita(v)[Arbeit]
 • sliten
abarbeiten(v)[Arbeit](sich)
 • abgearbeitet
 • arbeitest ab
 • arbeiten ab
 • arbeitetest ab
 • arbeiteten ab
 • arbeite ab
streta(v)[Arbeit]
 • stretad

Tyska Svenska översättingar

DESynonymer för sich abarbeitenSVÖversättningar
schuften[sich anstrengen]slita
arbeiten[sich anstrengen]slå sig
sich abquälen[sich anstrengen]brottas
leiden[dahinleben]tåla
darben[dahinleben]svälta
zusehen[sich mühen]titta på
sich Mühe geben[sich mühen]sträva
sich abmühen[sich mühen]slita vidare
sich abplagen[sich mühen]knega vidare
sich anstrengen[sich mühen]bemöda sig
befleißigen[sich mühen]anstränga sig
sich bemühen[sich mühen]försöka
anspannen[hart arbeiten](sichsträcka
abhetzen[hart arbeiten]jäkta
schlagen[anstrengen]vispa
beschäftigen[anstrengen]sysselsätta
schwächen[anstrengen]vackla
bemühen[anstrengen](sichanstränga sig
überarbeiten[anstrengen]retuschera
beeinträchtigen[anstrengen]inkräkta på