Svenska Engelska
László Moholy-Nagy László Moholy-Nagy
László Sólyom László Sólyom
Lázaro Cárdenas Lázaro Cárdenas
lee
läcka seep
läcka ut leak out
läckage leakage
läckande leaky
läcker attractive
läckerbit dainty
läckerhet lusciousness
läckert far-out
läckning leakage
Läckö slott Läckö Castle
läder leather
Läder -ret Skin
läderartad leathery
Läderbög Leather subculture
läderfett dubbin
läderfärgad tawny
läderhud dermis
läderimitation leatherette
läderindustri leather industry
Läderlappen Batman
läderrem thong
lädertröja jerkin
läge picture
lägel wineskin
lägenhet apartment
Lägenhet -en -er House
lägenhetsinnehavare householder
läger campsite
lägereld campfire
lägerplats encampment
lägerplatser campsites
läget? what's up
lägg shank
lägga lay down
lägga armarna i kors cross one's arms
lägga av quit
lägga av att använda narkotika kick the habit
lägga benen på ryggen run for it
lägga beslag på appropriate
lägga bort unlearn
lägga fram present
lägga i aska burn off
lägga i blöt soak
lägga i en kista put in a coffin
lägga i lager layer
lägga i saltlake souse
lägga in can
lägga in ett förråd lay in a provision
lägga in i lag pickle
lägga in på sjukhus hospitalize
lägga kakel tile
lägga märke till mind
lägga ned deposit
lägga ned arbetet strike
lägga ner lay down
Lägga ner vapnen Neglected state
lägga nya ledningar rewire
lägga någon till last blame somebody
lägga på put on
lägga på en skatt levy a tax on
lägga på hjärtat look after
lägga på hyllan pigeonhole
lägga på hög pile up
lägga på luren hang up
lägga på skatter impose taxes
lägga rom spawn
lägga rätt reset
lägga sig abate
lägga sig i interfere with
lägga sig i andras angelägenheter nose into other people's business
lägga sig i högra filen get in the right-hand lane
lägga sig i vänstra filen get in the left-hand lane
lägga sig ner lie
lägga sig ut intercede
lägga sig ut för intercede
lägga sin näsa i blöt interfere with
lägga sin röst cast one's vote
lägga sista handen vid finish
lägga skulden på blame on
lägga till annex