Söktermen put on har 11 resultat
ENEngelskaSVSvenska
put on(v)[clothing] sätta på(v)[clothing]
put on(v)[radio - television] sätta på(v)[radio - television]
put on(v)[clothing] dra på(v)[clothing]
put on(v)[light] tända(v)[light]
put on(v)[apply] applicera(v)[apply]
ENEngelskaSVSvenska
put on(v)[apply] stryka på(v)[apply]
put on(v)[apply] lägga på(v)[apply]
put on(v)[apply] anbringa(v)[apply]
put on(v)[public transportation] sätta in(v)[public transportation]
put on(v)[weight] gå upp(v)[weight]
put on ta på sig

ENSVÖversättningar för put

put(v)[movement]
 • put
 • put
 • put
 • put
 • put
sticka(v)[movement](informal)
 • stucken
put(v)[movement]
 • put
 • put
 • put
 • put
 • put
stoppa(v)[movement]
 • stoppad
put(v)[words]
 • put
 • put
 • put
 • put
 • put
uttrycka(v)[words]
 • uttryckt
put(v)[objects]
 • put
 • put
 • put
 • put
 • put
lägga(v)[objects]
 • lagd
put
 • put
 • put
 • put
 • put
 • put
placera
 • placerad
put(v)[objects]
 • put
 • put
 • put
 • put
 • put
sätta(v)[objects]
 • satt
put(v)[objects]
 • put
 • put
 • put
 • put
 • put
ställa(v)[objects]
 • ställd
put(n)[Stock Market] säljoption(n)[Stock Market](u)

ENSVÖversättningar för on

on
on(o)[preposition](o)[preposition]
on(o)[surface](o)[surface]
on vid
on anmaning
on ovanpå
on upp å

Engelska Svenska översättingar

ENSynonymer för put onSVÖversättningar
affectation[pretence]tillgjordhet(u)
show[pretence]ådagalägga
front[pretence]främre
facade[pretence]förklädnad(u)
sham[pretence]sken-
deception[pretence]bedrägeri{n}
assumed[pretended]indirekt
pretentious[pretended]pretentiös
counterfeit[pretended]förfalska
pull[assume]slita
strike[assume]träffa
take on[assume]ge arbete åt
assume[clothe]ta på sig
get into[clothe]stiga in i
get on[clothe]trivas
huddle[clothe]krypa
engage[action]koppla in
take[action]tagande
place[action]placera
contract[action]överenskommelse(u)