Söktermen sätta in har 10 resultat
SV Svenska EN Engelska
sätta in (v) [bankrörelse] deposit (v) [bankrörelse]
sätta in (v) [dokument] file (v) [dokument]
sätta in (v) [föra in] enter (v) [föra in]
sätta in (v) [allmänna kommunikationer] put on (v) [allmänna kommunikationer]
sätta in (v) [dokument] file away (v) [dokument]
SV Svenska EN Engelska
sätta in (v) [allmän] insert (v) [allmän]
sätta in (v) [föra in] insert (v) [föra in]
sätta in (v) [text] insert (v) [text]
sätta in (v) [föra in] put in (v) [föra in]
sätta in (v) [text] put in (v) [text]

SV EN Översättningar för sätta

sätta
 • satt
place
 • placed
 • place
 • place
 • placed
 • placed
sätta (v) [föremål]
 • satt
place (v) [föremål]
 • placed
 • place
 • place
 • placed
 • placed
sätta
 • satt
put
 • put
 • put
 • put
 • put
 • put
sätta (v) [föremål]
 • satt
put (v) [föremål]
 • put
 • put
 • put
 • put
 • put
sätta (v) [föremål]
 • satt
plant (v) [föremål]
 • planted
 • plant
 • plant
 • planted
 • planted
sätta
 • satt
set
 • set
 • set
 • set
 • set
 • set
sätta (v) [föremål]
 • satt
set (v) [föremål]
 • set
 • set
 • set
 • set
 • set
sätta (v) [gäst]
 • satt
seat (v) [gäst]
 • seated
 • seat
 • seat
 • seated
 • seated
sätta (v) [föremål]
 • satt
lay (v) [föremål]
 • laid
 • lay
 • lay
 • laid
 • laid
sätta (v) [hortikultur]
 • satt
dibble (v) [hortikultur]
 • dibbled
 • dibble
 • dibble
 • dibbled
 • dibbled

SV EN Översättningar för in

SV Synonymer för sätta in EN Översättningar
bemöda sig [anstränga sig] endeavour
anspänna [anstränga sig] strain
sträva [anstränga sig] endeavor
mobilisera [anstränga sig] mobilize
uppbjuda [anstränga sig] muster (formal)
inkalla [försätta på krigsfot] call up
sätta i rörelse [försätta på krigsfot] start
uppbåda [försätta på krigsfot] summon
rusta [försätta på krigsfot] arm
bevara [förvara] conserve
låta ligga [förvara] leave
sätta av [förvara] start out
hålla på [förvara] root for
reservera [förvara] earmark
gömma [förvara] bury
lägga upp [förvara] stock up
lägga undan [förvara] set by
lägga åt sidan [förvara] set apart
hamstra [förvara] stock up
spara [förvara] store