Söktermen aspect har 12 resultat
EN Engelska SV Svenska
aspect anblick (u)
aspect (n) [appearance] utseende (n) {n} [appearance]
aspect (n) [appearance] yttre (n) {n} [appearance]
aspect (n) [detail] kännemärke (n) {n} [detail]
aspect (n) [detail] särdrag (n) {n} [detail]
EN Engelska SV Svenska
aspect (n) [detail] detalj (n) [detail] (u)
aspect (n) [appearance] aspekt (n) [appearance] (u)
aspect (n) [detail] aspekt (n) [detail] (u)
aspect (n) [side] aspekt (n) [side] (u)
aspect (n) [detail] enskildhet (n) [detail] (u)
aspect (n) [side] sida (n) [side] (u)
aspect (n) [building] läge (n) {n} [building]

Engelska Svenska översättingar

EN Synonymer för aspect SV Översättningar
attitude [behaviour] attitud
look [behaviour] uppsyn (u)
demeanour [behaviour] uppförande {n}
appearance [behaviour] apparition
manner [behaviour] maner {n}
affectation [behaviour] tillgjordhet (u)
air [behaviour] lufta
outside [appearance] yttersida
surface [appearance] yta (u)
skin [appearance] hud (u)
face [appearance] ansikte {n}
mien [appearance] utseende {n}
exterior [appearance] exteriör (u)
outfit [costume] utstyrsel (u)
ensemble [costume] ensemble (u)
garb [costume] (formal skrud (u)
disguise [costume] förkläda
apparel [costume] kläder (p)
inclination [opinion] lust (u)
direction [opinion] håll