Söktermen aspekt har 9 resultat
SV Svenska EN Engelska
aspekt (u) aspect
aspekt (n) [detalj] (u) aspect (n) [detalj]
aspekt (n) [sida] (u) aspect (n) [sida]
aspekt (n) [utseende] (u) aspect (n) [utseende]
aspekt (n) [detalj] (u) detail (n) [detalj]
SV Svenska EN Engelska
aspekt (n) [detalj] (u) particular (n) [detalj]
aspekt (n) [sida] (u) side (n) [sida]
aspekt (n) [utseende] (u) look (n) [utseende]
aspekt (n) [subjekt] (u) facet (n) [subjekt]
SV Synonymer för aspekt EN Översättningar
bemärkelse [hänseende] (u sense
sätt [hänseende] n manner
synpunkt [hänseende] (u point of view
hänsyn [hänseende] (u consideration
vikt [hänseende] (u significance
uppmärksamhet [hänseende] (u attention
betraktande [hänseende] n consideration
betydelse [hänseende] (u significance
punkt [hänseende] (u dot
avseende [hänseende] n reference
princip [grundprincip] (u principe
teori [grundprincip] (u theory
utgångspunkt [grundprincip] (u starting point
kriterium [grundprincip] n criterion
proportion [synvinkel] (u ratio
distans [synvinkel] (u distance
perspektiv [synvinkel] n perspective
egenskap [utmärkande drag] (u trait (formal)
karaktärsdrag [utmärkande drag] n trait of character
hänseende [utmärkande drag] n respect