Söktermen avskaffa har 16 resultat
SV Svenska EN Engelska
avskaffa (v) [organisation] shut down (v) [organisation]
avskaffa (v) [organisation] do away with (v) [organisation]
avskaffa
 • avskaffad
abolish
 • abolished
 • abolish
 • abolish
 • abolished
 • abolished
avskaffa (v) [annullera]
 • avskaffad
abolish (v) [annullera]
 • abolished
 • abolish
 • abolish
 • abolished
 • abolished
avskaffa (v) [lagar]
 • avskaffad
abolish (v) [lagar]
 • abolished
 • abolish
 • abolish
 • abolished
 • abolished
SV Svenska EN Engelska
avskaffa (v) [lagar] bring to an end (v) [lagar]
avskaffa (v) [annullera]
 • avskaffad
annul (v) [annullera]
 • annulled
 • annul
 • annul
 • annulled
 • annulled
avskaffa (v) [lagar]
 • avskaffad
annul (v) [lagar]
 • annulled
 • annul
 • annul
 • annulled
 • annulled
avskaffa (v) [annullera]
 • avskaffad
cancel (v) [annullera]
 • cancel(l)ed
 • cancel
 • cancel
 • cancel(l)ed
 • cancel(l)ed
avskaffa (v) [lagar]
 • avskaffad
void (v) [lagar]
 • voided
 • void
 • void
 • voided
 • voided
avskaffa (v) [lagar]
 • avskaffad
nullify (v) [lagar]
 • nullified
 • nullify
 • nullify
 • nullified
 • nullified
avskaffa (v) [lagar]
 • avskaffad
invalidate (v) [lagar]
 • invalidated
 • invalidate
 • invalidate
 • invalidated
 • invalidated
avskaffa (v) [lagar]
 • avskaffad
abrogate (v) [lagar]
 • abrogated
 • abrogate
 • abrogate
 • abrogated
 • abrogated
avskaffa (v n) [to cancel]
 • avskaffad
repeal (v n) [to cancel]
 • repealed
 • repeal
 • repeal
 • repealed
 • repealed
avskaffa (v) [rättsvetenskap]
 • avskaffad
suspend (v) [rättsvetenskap]
 • suspended
 • suspend
 • suspend
 • suspended
 • suspended
avskaffa
 • avskaffad
abrogate
 • abrogated
 • abrogate
 • abrogate
 • abrogated
 • abrogated
SV Synonymer för avskaffa EN Översättningar
skaffa undan [avlägsna] get rid of
eliminera [avlägsna] eliminate (informal)
slopa [avlägsna] reject
upphöra med [avlägsna] forbear
åsidosätta [avlägsna] override
ta bort [avlägsna] delete
undanröja [avlägsna] obviate
annullera [inställa] nullify
nedlägga [inställa] lay down
förbjuda [inställa] forfend
utplåna [inställa] efface (formal)
avlägsna [upphäva] eliminate (informal)
göra slut på [upphäva] use
avlysa [upphäva] cancel
upphäva [ta tillbaka] rescind (law)
återkalla [ta tillbaka] rescind (law)
förklara ogiltig [häva] disallow
avbryta [häva] discontinue
upplösa [häva] disband
kassera [häva] rejekt