Söktermen be om har 9 resultat
SV Svenska EN Engelska
be om (v) [fattigdom] beg (v) [fattigdom]
be om (v) [fattigdom] seek alms (v) [fattigdom]
be om (v) [hjälpa] request (v) [hjälpa]
be om (v) [skiva] request (v) [skiva]
be om (v) [skiva] make a request (v) [skiva]
SV Svenska EN Engelska
be om (v) [hjälpa] call upon (v) [hjälpa]
be om (v) [hjälpa] call on (v) [hjälpa]
be om crave
be om (v) [fråga] invite (v) [fråga]

SV EN Översättningar för be

be (v) [råd] seek (v) [råd] (formal)
be (v) [anmoda] call upon (v) [anmoda]
be (v) [anmoda] ask formally (v) [anmoda]
be (v) [anmoda] call on (v) [anmoda]
be (v) [religion] pray (v) [religion]
be prey
be ask
be (v) [fråga] plead (v) [fråga]

SV EN Översättningar för om

om (o) [beträffande] concerning (o) [beträffande]
om (o) [beträffande] regarding (o) [beträffande]
om (o) [beträffande] about (o) [beträffande]
om (o) [beträffande] connected with (o) [beträffande]
om (o) [beträffande] in regard to (o) [beträffande]
om (o) [beträffande] as regards (o) [beträffande]
om ask
om round
om (o) [möjlighet] in case (o) [möjlighet]
om (v n) [If; in case of] should (v n) [If; in case of]
SV Synonymer för be om EN Översättningar
begära [anhålla om] desire
anmoda [anhålla om] call upon
påkalla [anhålla om] request
önska [anhålla om] wish