Söktermen duglighet har 14 resultat
SV Svenska EN Engelska
duglighet (n) [lämplighet] (u) appropriateness (n) [lämplighet]
duglighet (n) [lämplighet] (u) fitness (n) [lämplighet]
duglighet (n) [lämplighet] (u) suitability (n) [lämplighet]
duglighet (n) [lämplighet] (u) suitableness (n) [lämplighet]
duglighet (n) [förmåga] (u) capability (n) [förmåga]
SV Svenska EN Engelska
duglighet (n) [förmåga] (u) capableness (n) [förmåga]
duglighet (n) [förmåga] (u) ability (n) [förmåga]
duglighet (n) [förmåga] (u) competence (n) [förmåga]
duglighet (n) [förmåga] (u) capacity (n) [förmåga]
duglighet (n) [förmåga] (u) faculty (n) [förmåga]
duglighet (n) [förmåga] (u) aptitude (n) [förmåga]
duglighet (n) [användbarhet] (u) usability (n) [användbarhet]
duglighet (n) [användbarhet] (u) usableness (n) [användbarhet]
duglighet (n) [användbarhet] (u) practicality (n) [användbarhet]
SV Synonymer för duglighet EN Översättningar
värde [bärighet] n value
anlag [begåvning] n embryo
själsgåvor [begåvning] abilities
egenskaper [begåvning] properties
läggning [begåvning] (u disposition (formal)
skicklighet [begåvning] (u dexterity
ork [begåvning] energy
makt [begåvning] (u power
förmåga [begåvning] (u faculty
erkännande [merit] n acknowledgement
företräde [merit] n audience
kvalifikation [merit] (u eligibility
ära [merit] (u glory
plus [merit] n plus
dygd [merit] (u virtue
förtjänst [merit] (u gainings
kompetens [förmåga] (u competency
resurser [förmåga] (up capacity
intelligens [förmåga] (u intelligence
begåvning [förmåga] (u talent