Söktermen makt har 6 resultat
SV Svenska EN Engelska
makt (n) [politik] (u) influence (n) [politik]
makt (u) power
makt (n) [politik] (u) power (n) [politik]
makt (n) [allmän] (u) might (n) [allmän] (literature)
makt (n) [kraft] (u) potency (n) [kraft]
SV Svenska EN Engelska
makt (n) [kraft] (u) potence (n) [kraft]
SV Synonymer för makt EN Översättningar
position [myndighet] (u situation
respekt [myndighet] (u deference
status [myndighet] (u status
prestige [myndighet] (u prestige
anseende [myndighet] n renown
inflytande [myndighet] n influence
sakkunskap [myndighet] (u competence
erfarenhet [myndighet] (u experience
befogenhet [myndighet] right
auktoritet [myndighet] (u authority
ägo [ägande] possession
vård [ägande] (u care
besittning [ägande] (u dominion
styre [ledarskap] n helm
överinseende [ledarskap] n superintendence
kontroll [ledarskap] (u checking
skötsel [ledarskap] maintenance
förvaltning [ledarskap] (u administration
befäl [ledarskap] n command
kommando [ledarskap] n command