Söktermen Enemy at the Gates har 2 resultat

SV EN Översättningar för at

åt to
åt (o) [position] towards (o) [position]
åt (o) [position] toward (o) [position]
åt for
åt ate
åt towards

EN SV Översättningar för enemy

enemy fiende (u)
enemy (n adj) [a hostile force or nation; a fighting member of such a force or nation] fiende (n adj) [a hostile force or nation; a fighting member of such a force or nation] (u)
enemy (n) [man] fiende (n) [man] (u)
enemy (n) [woman] fiende (n) [woman] (u)
enemy ovän

EN SV Översättningar för at

at (o) [price] för (o) [price]
at till
at
at (o) [time] (o) [time]
at (o) [proximity] vid (o) [proximity]
at (o) [time] vid (o) [time]
at (o) [proximity] nära (o) [proximity]
at i
at hos
at vid

EN SV Översättningar för the

the (o) [definite article] det (o) [definite article]
the den
the (o) [definite article] den (o) [definite article]
the trokoloren
the (o) [definite article] de (o) [definite article]
the tull (u)
the vänstern (invariable)
the (article adv) ['''the''' + ~''comparative'', '''the''' + ''comparative''] ju (article adv) ['''the''' + ~''comparative'', '''the''' + ''comparative'']
the (article adv) ['''the''' + ~''comparative'', '''the''' + ''comparative''] desto (article adv) ['''the''' + ~''comparative'', '''the''' + ''comparative'']
the vintergatan