Söktermen förmögenhet har 10 resultat
SV Svenska EN Engelska
förmögenhet (n) [egendom] (u) wealth (n) [egendom]
förmögenhet (n) [great amount; an abundance or plenty, usually of money] (u) wealth (n) [great amount; an abundance or plenty, usually of money]
förmögenhet (n) [pengar] (u) wealth (n) [pengar]
förmögenhet (n) [pengar] (u) abundance (n) [pengar]
förmögenhet (n) [pengar] (u) affluence (n) [pengar]
SV Svenska EN Engelska
förmögenhet (n) [pengar] (u) riches (n) [pengar] (literature)
förmögenhet (n) [pengar] (u) opulence (n) [pengar]
förmögenhet (u) fortune
förmögenhet (n) [egendom] (u) fortune (n) [egendom]
förmögenhet (n) [pengar] (u) capital (n) [pengar]
SV Synonymer för förmögenhet EN Översättningar
egendom [ägodel] (u estate
lösöre [ägodel] n chattel
besittning [ägodel] (u dominion
effekter [ägodel] effects
saker [ägodel] (up stuff
prylar [ägodel] (up gadgetry
grejor [ägodel] (p paraphernalia
tillhörighet [ägodel] belonging
kapital [sparslant] n capital
vinst [sparslant] (u gain
netto [sparslant] net
överskott [sparslant] n excess
tillgång [sparslant] (u] och efterfrågan [i access
resurser [tillgångar] (up capacity
penningar [tillgångar] money
kassa [tillgångar] (u checkout
råd [tillgångar] n council
medel [tillgångar] n means
mångfald [myckenhet] (u diversity
rikedom [myckenhet] (u wealth