Söktermen go down har 10 resultat
EN Engelska SV Svenska
go down (v) [nautical] sjunka (v) [nautical]
go down (v) [prices] sjunka (v) [prices]
go down (v) [sun] gå ner (v) [sun]
go down (v) [nautical] gå under (v) [nautical]
go down (v) [temperature] falla (v) [temperature]
EN Engelska SV Svenska
go down (v) [descend] gå ned (v) [descend]
go down (v) [prices] gå ned (v) [prices]
go down (v) [temperature] gå ned (v) [temperature]
go down (v) [descend] stiga ned (v) [descend]
go down (v) [descend] komma ned (v) [descend]

EN SV Översättningar för go

go (v) [departure] gå iväg (v) [departure]
go
 • gone
 • go
 • go
 • went
 • went
starta
 • startad
go (v) [movement]
 • gone
 • go
 • go
 • went
 • went
fortsätta (v) [movement]
 • fortsatt
go (v) [movement] gå vidare (v) [movement]
go
 • gone
 • go
 • go
 • went
 • went
 • gången
go (v) [departure]
 • gone
 • go
 • go
 • went
 • went
(v) [departure]
 • gången
go (v) [general]
 • gone
 • go
 • go
 • went
 • went
(v) [general]
 • gången
go (v) [mechanical]
 • gone
 • go
 • go
 • went
 • went
(v) [mechanical]
 • gången
go (v) [mechanical]
 • gone
 • go
 • go
 • went
 • went
fungera (v) [mechanical]
 • fungerad
go (v) [travel]
 • gone
 • go
 • go
 • went
 • went
resa (v) [travel]
 • rest

EN SV Översättningar för down

down (o) [direction] nedåt (o) [direction]
down utför
down (o) [position] ned (o) [position]
down (o) [quantity] ned (o) [quantity]
down (o) [money] kontant (o) [money]
down (a) [feelings] nedslagen (a) [feelings]
down (a) [feelings] modfälld (a) [feelings]
down (a) [feelings] slokörad (a) [feelings]
down (a) [feelings] ledsen (a) [feelings]
down (a) [feelings] förkrossad (a) [feelings]

Engelska Svenska översättingar

EN Synonymer för go down SV Översättningar
sink [move downward] diskho
plunge [move downward] rusa
dip [move downward] dopp {n}
alight [move downward] (formal stiga av
settle [move downward] ordna
descend [move downward] minska
stumble [action] staka sig
drop [action] fall {n}
totter [action] raggla
trip [action] trippa
pitch [action] lutning (u)
keel [action] köl (u)
fall [action] fall {n}
subside [sink] lugna sig
decrease [sink] minskning (u)
deteriorate [sink] försämras
decline [sink] slutta
depreciate [sink] minska i värde
collapse [sink] kollaps (u)
slump [sink] tillbakagång (u)