Söktermen go down har 10 resultat
ENEngelskaSVSvenska
go down(v)[nautical] sjunka(v)[nautical]
go down(v)[prices] sjunka(v)[prices]
go down(v)[sun] gå ner(v)[sun]
go down(v)[nautical] gå under(v)[nautical]
go down(v)[temperature] falla(v)[temperature]
ENEngelskaSVSvenska
go down(v)[descend] gå ned(v)[descend]
go down(v)[prices] gå ned(v)[prices]
go down(v)[temperature] gå ned(v)[temperature]
go down(v)[descend] stiga ned(v)[descend]
go down(v)[descend] komma ned(v)[descend]

ENSVÖversättningar för go

go(v)[departure] gå iväg(v)[departure]
go
 • gone
 • go
 • go
 • went
 • went
starta
 • startad
go(v)[movement]
 • gone
 • go
 • go
 • went
 • went
fortsätta(v)[movement]
 • fortsatt
go(v)[movement] gå vidare(v)[movement]
go
 • gone
 • go
 • go
 • went
 • went
 • gången
go(v)[departure]
 • gone
 • go
 • go
 • went
 • went
(v)[departure]
 • gången
go(v)[general]
 • gone
 • go
 • go
 • went
 • went
(v)[general]
 • gången
go(v)[mechanical]
 • gone
 • go
 • go
 • went
 • went
(v)[mechanical]
 • gången
go(v)[mechanical]
 • gone
 • go
 • go
 • went
 • went
fungera(v)[mechanical]
 • fungerad
go(v)[travel]
 • gone
 • go
 • go
 • went
 • went
resa(v)[travel]
 • rest

ENSVÖversättningar för down

down(o)[direction] nedåt(o)[direction]
down utför
down(o)[position] ned(o)[position]
down(o)[quantity] ned(o)[quantity]
down(o)[money] kontant(o)[money]
down(a)[feelings] nedslagen(a)[feelings]
down(a)[feelings] modfälld(a)[feelings]
down(a)[feelings] slokörad(a)[feelings]
down(a)[feelings] ledsen(a)[feelings]
down(a)[feelings] förkrossad(a)[feelings]

Engelska Svenska översättingar

ENSynonymer för go downSVÖversättningar
sink[move downward]diskho
plunge[move downward]rusa
dip[move downward]dopp{n}
alight[move downward](formalstiga av
settle[move downward]ordna
descend[move downward]minska
stumble[action]staka sig
drop[action]fall{n}
totter[action]raggla
trip[action]trippa
pitch[action]lutning(u)
keel[action]köl(u)
fall[action]fall{n}
subside[sink]lugna sig
decrease[sink]minskning(u)
deteriorate[sink]försämras
decline[sink]slutta
depreciate[sink]minska i värde
collapse[sink]kollaps(u)
slump[sink]tillbakagång(u)