Söktermen lösgöra har 9 resultat
SV Svenska EN Engelska
lösgöra (v) [allmän]
 • lösgjord
detach (v) [allmän]
 • detached
 • detach
 • detach
 • detached
 • detached
lösgöra (v) [allmän]
 • lösgjord
unbind (v) [allmän]
 • unbound
 • unbind
 • unbind
 • unbound
 • unbound
lösgöra (v) [befria]
 • lösgjord
disentangle (v) [befria]
 • disentangled
 • disentangle
 • disentangle
 • disentangled
 • disentangled
lösgöra set free
lösgöra
 • lösgjord
extricate
 • extricated
 • extricate
 • extricate
 • extricated
 • extricated
SV Svenska EN Engelska
lösgöra (v) [befria]
 • lösgjord
extricate (v) [befria]
 • extricated
 • extricate
 • extricate
 • extricated
 • extricated
lösgöra (v) [befria]
 • lösgjord
disengage (v) [befria]
 • disengaged
 • disengage
 • disengage
 • disengaged
 • disengaged
lösgöra
 • lösgjord
detach
 • detached
 • detach
 • detach
 • detached
 • detached
lösgöra
 • lösgjord
disentangle
 • disentangled
 • disentangle
 • disentangle
 • disentangled
 • disentangled
SV Synonymer för lösgöra EN Översättningar
lösa [frigöra] solve
lossa [frigöra] loosen
fria [frigöra] propose
fritaga [frigöra] acquit (law)
rädda [frigöra] fearing
frälsa [frigöra] save (formal)
avbörda [frigöra] unburden (formal)
avlasta [frigöra] unload
lätta [frigöra] remedy
befria [frigöra] enfranchise
frigöra [ta loss] free up (v)
avskilja [ta loss] detach
ta isär [skilja] dismantle
avlägsna [avskilja] eliminate (informal)
sönderdela [avskilja] dismember
avsöndra [avskilja] excrete
sortera [avskilja] sort
filtrera [avskilja] filtrate
destillera [avskilja] distil
dela upp [avskilja] divide