Söktermen lätta har 21 resultat
SV Svenska EN Engelska
lätta (v) [värk]
 • lättad
lessen (v) [värk]
 • lessened
 • lessen
 • lessen
 • lessened
 • lessened
lätta alleviated
lätta (o) [skepp] under way (o) [skepp]
lätta (v) [minska på trycket] reduce strain (v) [minska på trycket]
lätta (v) [minska på trycket] reduce pressure (v) [minska på trycket]
SV Svenska EN Engelska
lätta (v) [minska på trycket] reduce tension (v) [minska på trycket]
lätta (v) [minska på trycket] ease off (v) [minska på trycket]
lätta (v) [värk]
 • lättad
pacify (v) [värk]
 • pacified
 • pacify
 • pacify
 • pacified
 • pacified
lätta (v) [värk]
 • lättad
soothe (v) [värk]
 • soothed
 • soothe
 • soothe
 • soothed
 • soothed
lätta (v) [värk]
 • lättad
alleviate (v) [värk]
 • alleviated
 • alleviate
 • alleviate
 • alleviated
 • alleviated
lätta (v) [värk]
 • lättad
calm (v) [värk]
 • calmed
 • calm
 • calm
 • calmed
 • calmed
lätta (n v) [To provide or serve as a remedy for]
 • lättad
remedy (n v) [To provide or serve as a remedy for]
 • remedied
 • remedy
 • remedy
 • remedied
 • remedied
lätta (v) [värk]
 • lättad
assuage (v) [värk]
 • assuaged
 • assuage
 • assuage
 • assuaged
 • assuaged
lätta (v) [värk]
 • lättad
relieve (v) [värk]
 • relieved
 • relieve
 • relieve
 • relieved
 • relieved
lätta (v) [mental förnimmelse]
 • lättad
relieve (v) [mental förnimmelse]
 • relieved
 • relieve
 • relieve
 • relieved
 • relieved
lätta (v) [värk]
 • lättad
ease (v) [värk]
 • eased
 • ease
 • ease
 • eased
 • eased
lätta (v) [värk]
 • lättad
comfort (v) [värk]
 • comforted
 • comfort
 • comfort
 • comforted
 • comforted
lätta
 • lättad
lighter
 • lightered
 • lighter
 • lighter
 • lightered
 • lightered
lätta
 • lättad
get
 • got
 • get
 • get
 • got
 • got
lätta
 • lättad
ease
 • eased
 • ease
 • ease
 • eased
 • eased
lätta
 • lättad
lighten
 • lightened
 • lighten
 • lighten
 • lightened
 • lightened
SV Synonymer för lätta EN Översättningar
lösa [frigöra] solve
lösgöra [frigöra] extricate
lossa [frigöra] loosen
fria [frigöra] propose
fritaga [frigöra] acquit (law)
rädda [frigöra] fearing
frälsa [frigöra] save (formal)
avbörda [frigöra] unburden (formal)
avlasta [frigöra] unload
befria [frigöra] enfranchise
mildra [lindra] alleviate
stilla [lindra] calm
lugna [lindra] pacify
avhjälpa [lindra] remedy
dämpa [lindra] cushion
trösta [lindra] solace (literature)
underlätta [lindra] facilitate
jämna vägen för [lindra] facilitate
lyfta [göra lättare] elevate
höja [göra lättare] turn up