Söktermen memorial har 5 resultat
SVSynonymer för memorialENÖversättningar
yttrande[utlåtande]nprononcement
förslag[utlåtande]nproposals
promemoria[utlåtande]memorandum
petition[utlåtande](upetition
skrivelse[utlåtande]writ
utredning[utlåtande]disentanglement
utlåtande[betänkande]stance
rapport[betänkande](ureport
framställning[omdöme](uexposé
deklaration[omdöme](utax return
utslag[omdöme]nverdict(informal)
beslut[omdöme](udecision
ansökan[ingiven skrift]napplication for
memorandum[ingiven skrift]nmemorandum
ENEngelskaSVSvenska
memorial(n)[statue] minnesmärke(n){n}[statue]
memorial(a)[general] heders-(a)[general]
memorial(a)[general] minnes-(a)[general]
memorial(a)[general] åminnelse-(a)[general]
memorial(n)[ceremony] åminnelsefest(n)[ceremony](u)

Engelska Svenska översättingar

ENSynonymer för memorialSVÖversättningar
testimonial[commemorative]rekommendation(u)
remembrance[commemoration]åtanke
observance[commemoration]efterlevnad
celebration[commemoration]firande{n}
ceremony[commemoration]högtidlighet(u)
memento[commemoration]minnessak(u)
souvenir[commemoration]souvenir(u)
statue[monument]stod
mausoleum[monument]mausoleum{n}
monolith[monument]monolit(u)
obelisk[monument]obelisk(u)
crypt[monument]krypta(u)
shrine[monument]mecka
column[monument]spalt(u)
plaque[marker]platta(u)
slab[marker]platta(u)
tablet[marker]stentavla(n)
inscription[marker]inskrift(u)
relic[notable relic]lämning(u)
remnant[notable relic]stuv