Söktermen utan effekt har ett resultat
Hoppa till
SV Svenska EN Engelska
utan effekt (a) [allmän] ineffectual (a) [allmän]

SV EN Översättningar för utan

utan but
utan (o) [förråd] out of (o) [förråd]
utan (a) [allmän] destitute of (a) [allmän] (formal)
utan (o) [blottad på] destitute of (o) [blottad på] (formal)
utan (a) [allmän] devoid of (a) [allmän] (formal)
utan (a) [allmän] lacking in (a) [allmän]
utan (o) [blottad på] void of (o) [blottad på]
utan (o) [blottad på] devoid (o) [blottad på] (formal)
utan (prep adj) [without] sans (prep adj) [without]
utan (o) [blottad på] without (o) [blottad på]

SV EN Översättningar för effekt

effekt (n) [resultat] (u) result (n) [resultat]
effekt (u) effect
effekt (n) [allmän] (u) effect (n) [allmän]
effekt (n v) [belongings] (u) effect (n v) [belongings]
effekt (n) [resultat] (u) effect (n) [resultat]
effekt (n) [allmän] (u) efficacy (n) [allmän]
effekt (u) power
SV Synonymer för utan effekt EN Översättningar
fruktlös [fåfäng] unavailing (literature)
overksam [fåfäng] idle
ineffektiv [fåfäng] ineffective
förlorad [fåfäng] lost
förgäves [fåfäng] in vain
resultatlös [fåfäng] unavailing (literature)
fåfängt [resultatlöst] to no avail
i onödan [resultatlöst] unnecessarily (adv)
misslyckad [framgångslös] abortive
fåfäng [framgångslös] futile
onyttig [framgångslös] bootless
gagnlös [framgångslös] otiose
ofruktbar [framgångslös] infertile
improduktiv [verkningslös] nonproductive
oduglig [verkningslös] incompetent
bristfällig [verkningslös] flawed
oekonomisk [verkningslös] uneconomical