Söktermen a bird in the hand is worth two in the bush har ett resultat
Hoppa till
EN Engelska SV Svenska
a bird in the hand is worth two in the bush (proverb)[small but certain advantage is preferable] bättre en fågel i handen än tio i skogen (proverb)[small but certain advantage is preferable]

ENSV Översättningar för a

a (a)[indefinite determiner] något (a)[indefinite determiner]
a (o)[indefinite article] en (o)[indefinite article]
a (a)[indefinite determiner] en (a)[indefinite determiner]
a (o)[indefinite article] ett (o)[indefinite article]
a (a)[indefinite determiner] någon (a)[indefinite determiner]

ENSV Översättningar för bird

ENSV Översättningar för in

in
in (o)[proximity] vid (o)[proximity]
in (o)[proximity] nära (o)[proximity]
in (o)[preposition] inne i (o)[preposition]
in (o)[preposition] i (o)[preposition]
in hos

ENSV Översättningar för the

the (o)[definite article] det (o)[definite article]
the den
the (o)[definite article] den (o)[definite article]
the trokoloren
the (o)[definite article] de (o)[definite article]
the tull (u)
the vänstern (invariable)
the (article adv)['''the''' + ~''comparative'', '''the''' + ''comparative''] ju (article adv)['''the''' + ~''comparative'', '''the''' + ''comparative'']
the (article adv)['''the''' + ~''comparative'', '''the''' + ''comparative''] desto (article adv)['''the''' + ~''comparative'', '''the''' + ''comparative'']
the vintergatan

ENSV Översättningar för hand

hand (n)[profession - man] arbetare (n)[profession - man](u)
hand (n)[profession - woman] arbetare (n)[profession - woman](u)
hand (n)[profession - woman] arbeterska (n)[profession - woman](u)
hand (v)[objects]
 • handed
 • hand
 • hand
 • handed
 • handed
ge (v)[objects]
 • given
hand (v)[objects]
 • handed
 • hand
 • hand
 • handed
 • handed
räcka (v)[objects]
 • räckt
hand hand (u)
hand (n)[anatomy] hand (n)[anatomy](u)
hand (n)[watch] visare (n)[watch](u)

ENSV Översättningar för worth

worth värd (u)
worth (n)[importance] värde (n){n}[importance]
worth (n)[money] värde (n){n}[money]

ENSV Översättningar för two

two två
two (a)[cardinal number] två (a)[cardinal number]
two (o)[cardinal number] två (o)[cardinal number]
two (n)[cardinal number] tvåa (n)[cardinal number](u)
two (num n)[digit or figure] tvåa (num n)[digit or figure](u)

ENSV Översättningar för bush

bush (n)[botany] buske (n)[botany](u)
bush (n adj adv)[Remote undeveloped and uncultivated rural area] bush (n adj adv)[Remote undeveloped and uncultivated rural area]