Söktermen bemyndigande har 9 resultat
SV Svenska EN Engelska
bemyndigande (n) [tillstånd] {n} consent (n) [tillstånd]
bemyndigande (n) [tillstånd] {n} approval (n) [tillstånd]
bemyndigande (n) [tillstånd] {n} assent (n) [tillstånd] (formal)
bemyndigande (n) [företag] {n} authorization (n) [företag]
bemyndigande (n) [rättsvetenskap] {n} authorization (n) [rättsvetenskap]
SV Svenska EN Engelska
bemyndigande (n) [tillstånd] {n} authorization (n) [tillstånd]
bemyndigande (a) [allmän] {n} authorizing (a) [allmän]
bemyndigande (n) [tillstånd] {n} permission (n) [tillstånd]
bemyndigande (n) [företag] {n} concession (n) [företag]
SV Synonymer för bemyndigande EN Översättningar
medgivande [samtycke] n acquiescence
tillåtelse [samtycke] (u sanction
lov [samtycke] n leave
löfte [samtycke] n promise
bifall [samtycke] n assent (formal)
godkännande [samtycke] n validation
rätt [samtycke] correctly
rättighet [samtycke] (u privilege
frihet [samtycke] (u freedom
dispens [samtycke] exemption
koncession [samtycke] (u concession
licens [samtycke] (u licence
fullmakt [samtycke] (u power of attorney
tillstånd [samtycke] n state
legitimation [stadfästande] n badge
befogenhet [stadfästande] right
auktorisation [stadfästande] (u authorization
berättigande [rättighet] authorization
kompetens [rättighet] (u competency
förmåga [rättighet] (u faculty