Söktermen bring a case before the court har ett resultat
Hoppa till
EN Engelska SV Svenska
bring a case before the court (v) [law] dra ett fall inför rätten (v) [law]

EN SV Översättningar för bring

bring (v) [fetch] hämta (v) [fetch]
bring (v) [fetch] skaffa (v) [fetch]
bring (v) [fetch] gå efter (v) [fetch]
bring (v) [bring about] vålla (v) [bring about]
bring (v) [bring about] förorsaka (v) [bring about]
bring (v) [trouble] förorsaka (v) [trouble]
bring (v) [bring about] framkalla (v) [bring about]
bring (v) [satisfaction] ge (v) [satisfaction]
bring (v) [satisfaction] bringa (v) [satisfaction]
bring (v) [bring about] orsaka (v) [bring about]

EN SV Översättningar för a

a (a) [indefinite determiner] något (a) [indefinite determiner]
a (o) [indefinite article] en (o) [indefinite article]
a (a) [indefinite determiner] en (a) [indefinite determiner]
a (o) [indefinite article] ett (o) [indefinite article]
a (a) [indefinite determiner] någon (a) [indefinite determiner]

EN SV Översättningar för case

case skrin
case (n) [law] mål (n) {n} [law]
case sak (u)
case (n) [container] låda (n) [container] (u)
case (n) [fact] fall (n) {n} [fact]
case (n) [medicine] fall (n) {n} [medicine]
case (n) [general] läge (n) {n} [general]
case (n) [cosmetics] etui (n) {n} [cosmetics]
case (n) [writing materials] etui (n) {n} [writing materials]
case (n) [writing materials] fodral (n) {n} [writing materials]

EN SV Översättningar för before

before (o) [time] till (o) [time]
before (o) [time] förut (o) [time]
before (o) [time] innan (o) [time]
before före
before (o) [time] före (o) [time]
before (o) [time] ända till (o) [time]
before (o) [time] ända tills (o) [time]
before (o) [time] till dess att (o) [time]
before (o) [time] förrän (o) [time]
before (o) [time] tills (o) [time]

EN SV Översättningar för the

the (o) [definite article] det (o) [definite article]
the den
the (o) [definite article] den (o) [definite article]
the trokoloren
the (o) [definite article] de (o) [definite article]
the tull (u)
the vänstern (invariable)
the (article adv) ['''the''' + ~''comparative'', '''the''' + ''comparative''] ju (article adv) ['''the''' + ~''comparative'', '''the''' + ''comparative'']
the (article adv) ['''the''' + ~''comparative'', '''the''' + ''comparative''] desto (article adv) ['''the''' + ~''comparative'', '''the''' + ''comparative'']
the vintergatan

EN SV Översättningar för court

court (v) [flattery] (arch.) smickra (v) [flattery]
court (n) [law - people] (arch.) rätt (n) [law - people]
court (n) [sports] (arch.) plan (n) [sports] (u)
court (v) [love] (arch.) uppvakta (v) [love]
court (arch.) domstol (u)
court (n) [law] (arch.) domstol (n) [law] (u)
court (n) [law] (arch.) rättssal (n) [law] (u)
court (n) [house] (arch.) gårdsplan (n) [house] (u)
court (n) [royalty] (arch.) hov (n) {n} [royalty]
court (n) [royalty] (arch.) hovstat (n) [royalty] (u)