Söktermen count on har 8 resultat
EN Engelska SV Svenska
count on (v) [person] lita på (v) [person]
count on (v) [estimation] räkna med (v) [estimation]
count on (v) [person] räkna med (v) [person]
count on (v) [rely upon, trust, or expect] räkna med (v) [rely upon, trust, or expect]
count on (v) [wish] räkna med (v) [wish]
EN Engelska SV Svenska
count on (v) [wish] förvänta (v) [wish]
count on (v) [estimation] ta i beräkning (v) [estimation]
count on (v) [person] förtrösta på (v) [person]

EN SV Översättningar för count

count (n) [action] räkning (n) [action] (u)
count
 • counted
 • count
 • count
 • counted
 • counted
räkna
 • räknad
count (v) [importance]
 • counted
 • count
 • count
 • counted
 • counted
räkna (v) [importance]
 • räknad
count (v) [mathematics]
 • counted
 • count
 • count
 • counted
 • counted
räkna (v) [mathematics]
 • räknad
count (v) [mathematics] räkna upp (v) [mathematics]
count greve (u)
count (v) [importance] räknas (v) [importance]
count (v) [importance] ha betydelse (v) [importance]
count (n) [action] sammanräkning (n) [action] (u)
count (n v) [a charge of misconduct] anklagelsepunkt (n v) [a charge of misconduct] (n v)

EN SV Översättningar för on

on
on (o) [preposition] (o) [preposition]
on (o) [surface] (o) [surface]
on vid
on anmaning
on ovanpå
on upp å

Engelska Svenska översättingar

EN Synonymer för count on SV Översättningar
prepare [expect] preparera
hope for [expect] hoppas på
await [expect] avvakta
wait for [expect] vänta
anticipate [expect] förutse
count [anticipation] åtalspunkt (n v)
contemplate [anticipation] betänka
hope [anticipation] förhasta
calculate [anticipation] räkna ut
expect [anticipation] förvänta
have faith in [put faith in] ha tilltro till
depend on [put faith in] bero på
trust [put faith in] känna tilltro (n v adj)
rely on [put faith in] förtrösta på
confide in [put faith in] förlita sig på
believe in [put faith in] ha tilltro till