Söktermen framåtskridande har 10 resultat
SV Svenska EN Engelska
framåtskridande (a) [utvecklande] {n} developing (a) [utvecklande]
framåtskridande (n) [förbättring] {n} progress (n) [förbättring]
framåtskridande (n) [förbättring] {n} advance (n) [förbättring]
framåtskridande (n) [situation] {n} advancement (n) [situation] (formal)
framåtskridande (n) [situation] {n} improvement (n) [situation]
SV Svenska EN Engelska
framåtskridande (a) [utvecklande] {n} advancing (a) [utvecklande]
framåtskridande (a) [utvecklande] {n} progressing (a) [utvecklande]
framåtskridande (n) [förbättring] {n} progression (n) [förbättring]
framåtskridande (n) [situation] {n} amelioration (n) [situation] (formal)
framåtskridande (n) [situation] {n} betterment (n) [situation]
SV Synonymer för framåtskridande EN Översättningar
tillväxt [utveckling] (u growth
progress [utveckling] (u advancement (formal)
höjning [ökning] (u augmentation
hausse [ökning] (u boom
stegring [ökning] (u increase
utveckling [ökning] (u growth
uppsving [ökning] n boom
förbättring [uppgång] (u amelioration (formal)
framsteg [uppgång] n advances
framgång [uppgång] (u succeeded
ökning [uppgång] (u increase
expansion [uppgång] (u extension
högkonjunktur [uppgång] (u boom
boom [uppgång] (u boom
förlopp [förkovran] n lapse
evolution [förkovran] (u evolution
process [förkovran] (u case
dynamik [förkovran] (u dynamics
prognos [förkovran] (u forecast
följd [förkovran] (u series