Söktermen reservation har 14 resultat
SVSvenskaENEngelska
reservation(n)[uppförande](u) distance(n)[uppförande]
reservation(n)[act of withholding](u) reservation(n)[act of withholding]
reservation(n)[hotell](u) reservation(n)[hotell]
reservation(n)[tvivel](u) reservation(n)[tvivel]
reservation(n)[uppförande](u) reserve(n)[uppförande]
SVSvenskaENEngelska
reservation(n)[uppförande](u) coolness(n)[uppförande]
reservation(n)[uppförande](u) aloofness(n)[uppförande]
reservation(n)[uppförande](u) reservedness(n)[uppförande]
SVSynonymer för reservationENÖversättningar
inskränkning[förbehåll](ulimitation
klausul[förbehåll](uterm
privilegium[förbehåll]nprivilege
dispens[förbehåll]exemption
undantag[förbehåll]nexception
rättighet[rätt](uprivilege
företräde[rätt]naudience
prioritet[rätt](upriority
förköpsrätt[rätt](upre-emption
prerogativ[rätt]nprerogative
option[rätt](uoption
gensaga[invändning](uremonstration(formal)
genmäle[invändning]nclever reply
bestridande[invändning]ndisaffirmance
klagomål[invändning]ncomplaints
ogillande[invändning]ndisapproval
opposition[invändning](uresistance
demonstration[invändning](udemonstration
manifestation[invändning](umanifestation
ramaskri[invändning]noutcry
ENEngelskaSVSvenska
reservation(n)[act of withholding] reservation(n)[act of withholding](u)
reservation(n)[doubt] reservation(n)[doubt](u)
reservation(n)[hotel] reservation(n)[hotel](u)
reservation(n)[doubt] förbehållsamhet(n)[doubt](u)
reservation(n)[feelings] förbehåll(n){n}[feelings]
reservation(n)[hotel] bokning(n)[hotel](u)

Engelska Svenska översättingar

ENSynonymer för reservationSVÖversättningar
engagement[advance booking]anställning(u)
uncertainty[qualm]tveksamhet(u)
qualification[qualm]merit
mitigation[qualm](formalmildrande{n}
commission[demand]kommission(u)
direction[demand]håll
application[demand]applikation
requisition[demand]rekvisition(u)
request[demand]önskan{n}
stipulation[demand]stipulation(u)
order[demand]kommendera
preserve[nature]sylta(u)
reserve[nature]förbehålla
sanctuary[nature]fågelreservat{n}
park[nature]park(u)
restriction[condition]restriktion(u)