Söktermen dispens har ett resultat
Hoppa till
SV Svenska EN Engelska
dispens exemption
SV Synonymer för dispens EN Översättningar
medgivande [samtycke] n acquiescence
tillåtelse [samtycke] (u sanction
lov [samtycke] n leave
löfte [samtycke] n promise
bifall [samtycke] n assent (formal)
godkännande [samtycke] n validation
bemyndigande [samtycke] n assent (formal)
rätt [samtycke] correctly
rättighet [samtycke] (u privilege
frihet [samtycke] (u freedom
koncession [samtycke] (u concession
licens [samtycke] (u licence
fullmakt [samtycke] (u power of attorney
tillstånd [samtycke] n state
inskränkning [förbehåll] (u limitation
reservation [förbehåll] (u reservation
klausul [förbehåll] (u term
privilegium [förbehåll] n privilege
undantag [förbehåll] n exception
befrielse [fritagande] (u liberation (formal)