Söktermen stop har 30 resultat
SV Svenska EN Engelska
stop quart
SV Synonymer för stop EN Översättningar
krus [pokal] n orcio {m}
kalk [pokal] calce {f}
kanna [pokal] (u annaffiatoio {m}
buckla [pokal] ammaccatura {f}
kopp [pokal] (u coppa {f}
bägare [pokal] (u coppa {f}
pokal [ölmugg] (u coppa {f}
kärl [mått] n recipiente {m}
glas [bägare] n bicchiere {m}
EN Engelska SV Svenska
stop (v) [person] stanna (v) [person]
stop bländare
stop (n) [aviation] mellanlandning (n) [aviation] (u)
stop (n) [linguistics] klusil (n) [linguistics] (u)
stop (n) [general] paus (n) [general] (u)
stop (n) [public transportation] hållplats (n) [public transportation] (u)
stop (o) [interjection] halt (o) [interjection] (u)
stop (n) [general] halt (n) [general] (u)
stop (o) [interjection] stopp (o) {n} [interjection]
stop (v) [prevention] hindra (v) [prevention]
stop (v) [person] hejda (v) [person]
stop (v) [person] göra halt (v) [person]
stop (v) [person] stoppa (v) [person]
stop (adv n v) [cause (something) to cease moving] stoppa (adv n v) [cause (something) to cease moving]
stop (v) [activity] stoppa (v) [activity]
stop (v) [activity] avbryta (v) [activity]
stop (adv n v) [cause (something) to cease moving] stanna (adv n v) [cause (something) to cease moving]
stop (v) [automobiles] stanna (v) [automobiles]
stop (v) [activity] avsluta (v) [activity]
stop (v) [agreement] upphöra att gälla (v) [agreement]
stop (v) [agreement] förfalla (v) [agreement]
stop (v) [agreement] löpa ut (v) [agreement]
stop (v) [activity] sluta (v) [activity]
stop (v) [activity] upphöra med (v) [activity]
stop (v) [activity] sluta upp med (v) [activity]
stop (v) [activity] upphöra (v) [activity]
stop (v) [hole] fylla igen (v) [hole]
stop (v) [hole] stoppa igen (v) [hole]
stop (v) [hole] täppa till (v) [hole]

Engelska Svenska översättingar

EN Synonymer för stop SV Översättningar
close [bring to an end] bližnji (v n adj)
complete [bring to an end] dokončan (v adj)
end [bring to an end] konec {m}
break [interrupt] razbiti se (more pieces)
part [activity] del {m}
die [activity] kocka {f}
kill [destroy] ubiti
station [place] postaja {f}
wait [delay] čakati
deterrent [stay] ovira