Söktermen utpräglad har 4 resultat
Hoppa till
SV Svenska EN Engelska
utpräglad (a) [accent] pronounced (a) [accent]
utpräglad (a) [accent] thick (a) [accent]
utpräglad (a) [accent] heavy (a) [accent]
utpräglad distinctive
SV Synonymer för utpräglad EN Översättningar
klar [lätt att uppfatta] limpid
skarp [lätt att uppfatta] sharp
enkel [lätt att uppfatta] easy
distinkt [lätt att uppfatta] plainly
påfallande [lätt att uppfatta] remarkable
markant [lätt att uppfatta] remarkable
uppenbar [lätt att uppfatta] glaring
ohöljd [lätt att uppfatta] barefaced
otvetydig [lätt att uppfatta] unambiguous
tydlig [lätt att uppfatta] transparent
omisskänlig [tydlig] unmistakable
ovedersäglig [tydlig] irrefutable
självklar [tydlig] obvious
påtaglig [tydlig] obvious
ofrånkomlig [tydlig] inevitable
obestridlig [tydlig] undeniable
öppen [tydlig] ingenuous
viss [given] certain
definitiv [given] definite
otvivelaktig [given] emphatic