Söktermen enter into har 6 resultat
EN Engelska SV Svenska
enter into (v) [participate in] inträda (v) [participate in]
enter into (v) [participate in] deltaga i (v) [participate in]
enter into (v) [participate in] engagera sig i (v) [participate in]
enter into (v) [participate in] inlåta sig i (v) [participate in]
enter into ingå
EN Engelska SV Svenska
enter into inlåta sig på

EN SV Översättningar för enter

enter (v) [organization] ansluta sig (v) [organization]
enter (v) [organization] bli medlem (v) [organization]
enter (v) [customs]
 • entered
 • enter
 • enter
 • entered
 • entered
ange (v) [customs]
 • angiven
enter (v) [insert] sätta in (v) [insert]
enter (v) [organization] gå in i (v) [organization]
enter (v) [organization] ansluta sig till (v) [organization]
enter (v) [property]
 • entered
 • enter
 • enter
 • entered
 • entered
beträda (v) [property]
 • beträdd
enter
 • entered
 • enter
 • enter
 • entered
 • entered
inträda
 • inträdd
enter (v) [come in]
 • entered
 • enter
 • enter
 • entered
 • entered
inträda (v) [come in]
 • inträdd
enter (v) [come in] komma in (v) [come in]

EN SV Översättningar för into

into till
into (o) [direction] i (o) [direction]
into (o) [preposition] i (o) [preposition]
into (o) [preposition] in i (o) [preposition]
into in

Engelska Svenska översättingar

EN Synonymer för enter into SV Översättningar
pact [covenant] fördrag {n}
agree on [covenant] enas om
pledge [covenant] pantsätta
promise [covenant] utlova
assent [covenant] (formal bifall {n}
contract [covenant] överenskommelse (u)
associate with [join] umgås med
align [join] upprada
join [listen] skarv (u)
receive [listen]
participate [listen] delta {n}
tune in [listen] ställa in