Söktermen bestämma har 23 resultat
SV Svenska EN Engelska
bestämma designate
bestämma (v) [lagar] prescribe (v) [lagar]
bestämma (v) [definiera] specify (v) [definiera]
bestämma (v) [ord] give the meaning of (v) [ord]
bestämma (v) [ord] define (v) [ord]
SV Svenska EN Engelska
bestämma (v) [definiera] define (v) [definiera]
bestämma (v) [tid] set (v) [tid]
bestämma (v) [öde] ordain (v) [öde]
bestämma (v) [beslut] resolve (v) [beslut]
bestämma (v) [beslut] decide (v) [beslut]
bestämma (v) [to ascertain definitely] determine (v) [to ascertain definitely]
bestämma (v) [tid] determine (v) [tid]
bestämma (v) [beslut] determine (v) [beslut]
bestämma (v) [avgöra] determine (v) [avgöra]
bestämma (v) [beslut] elect (v) [beslut]
bestämma (v) [överenskommelse] fix (v) [överenskommelse]
bestämma (v) [tid] appoint (v) [tid]
bestämma (v) [avgöra] affect (v) [avgöra]
bestämma (v) [beslut] conclude (v) [beslut]
bestämma fix
bestämma determine
bestämma appoint
bestämma destine
SV Synonymer för bestämma EN Översättningar
slita [göra slut på] travail (arch.)
avsluta [göra slut på] wrap up
besluta [göra slut på] decide
överenskomma [göra slut på] agree
avtala [göra slut på] prearrange
lösa [göra slut på] solve
bedöma [göra slut på] estimate
döma [göra slut på] deem
besegla [göra slut på] seal
bekräfta [göra slut på] corroborate
ordna [göra slut på] put in order
avgöra [göra slut på] determine
göra upp [träffa avtal] bring to a conclusion
lokalisera [avgränsa] localize
definiera [avgränsa] define
specialisera [avgränsa] specialize
precisera [avgränsa] precise
begränsa [avgränsa] constrain
besjäla [vara förhärskande] give life to
dominera [vara förhärskande] dominate