Svenska Engelska
UPM UPM
UPnP Universal Plug and Play
Upolu Upolu
upp up
upp med händerna hands up
upp och ned upside down
upp och nedvänd topsy-turvy
upp och ner upside down
upp på on it
upp till up to
upp å on
uppackad extracted
uppackare decompressor
uppackning extraction
uppackningen av decompressing
uppackningsprogram unzippers
upparbeta cultivate
upparbetning reprocessing
uppassare bartender
uppasserska waitress
uppbackade backed-up
uppbackning backing
uppbjuda gather
uppblåsa puff out
uppblåsbar inflatable
uppblåst inflated
uppblåst kvinna self-important fool
uppblåst man conceited man
uppblåsthet pomposity
uppblötning soaking
uppblött soaked
uppbragd roused
uppbragt indignant
uppbringa seize
uppbrott departure
uppbrottsstämning breaking-up mood
uppbrusande flare-up
uppbränd burnt up
uppburen be thought highly of
uppbygga enlighten
uppbyggande constructive
uppbyggd av buildup
uppbyggelse enlightenment
uppbåd levy
uppbåda call out
uppbörd levy
uppbördsman tax collector
uppdaga uncover
uppdagande disclosure
uppdatera update
uppdaterad up-to-date
uppdaterad senast last-updated
uppdaterande updating
uppdatering update
uppdela divide
uppdela i stavelser syllabify
uppdelad in pieces
uppdelning partition
uppdiktad fictional
uppdrag job
uppdraga discover
uppdykande appearance
uppdämd sjö artificial lake
uppdämning containment
uppe overhead
uppe med tuppen up with the lark
uppegga incite
uppehälle living
uppehåll break
uppehålla keep up
uppehålla med löften string along
uppehålla sig stay
uppenbar clear
uppenbara expose
uppenbara sig materialize
uppenbarande exposure
uppenbarelse revelation
Uppenbarelseboken Apocalypse
uppenbarligen apparently